Vybíjaná pre najmladších žiakov ZŠ

VI. ročník Vybíjaná základných škôl najmladších žiakov ZŠ - I. stupeň

Okresné kolá je potrebné odohrať do polovice novembra 2020. Krajské kolá do
konca novembra 2020.