Zamestnanci KCVČ

Meno a priezvisko / funkcia Telefón E-mail
Mgr. Miriam Olešáková 032/744 60 48 miriam.olesakova@kcvc.sk
Riaditeľka 901 918 890
Mobilný kontakt na zamestnancov: 901 918 891
Stanislava Magulová 032/744 60 48 stanislava.magulova@kcvc.sk
Administratívny zamestnanec
 
Ing. Slávka Čameková 032/744 60 48 slavka.camekova@kcvc.sk
Metodik - vedomostné a záujmovo-umelecké súťaže
   
Žaneta Gavendová 032/744 60 49 zaneta.gavendova@kcvc.sk
Metodik - vedomostné a záujmovo-umelecké súťaže
 
Ing. Silvia Štefániková 032/744 60 49 silvia.stefanikova@kcvc.sk
Koordinátor práce s mládežou 903 239 432
 
Ing. Zuzana Blíziková 032/744 60 49 zuzana.blizikova@kcvc.sk
Ekonón - personalista - mzdový účtovník
Ing. Katarína Bučková 032/744 60 49 katarina.buckova@kcvc.sk
Všeobecný účtovník