Súťaž zručnosti (pre žiakov ZŠ okresu NM)

22. ročník Súťaže zručnosti žiakov základných škol 8. a 9. ročníka okresu Nové Mesto nad Váhom

Usporiadateľ:   Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom

Termín:             15.11.2023

Prihlásenie:      do 5.11.2023 

                          Ing. Ľubica Gracíková - lubica.gracikova@spsnmnv.sk

Súťaž bude organizovaná v troch kategóriách: strojárstvo, elektrotechnika a informatika

Súťaž v strojárstve je zameraná na čítanie technických výkresov, meranie, orysovanie, rezanie a pilovanie.

Súťaž v elektrotechnike je zameraná na čítanie technických výkresov, značiek, osádzanie a spájkovanie súčiastok.

Súťaž v informatike je zameraná na:  prácu v MS Office a Internete 

Podmienky účasti:

Každá základná škola z okresu Nové Mesto nad Váhom môže do súťaže prihlásiť:

- max 1 žiaka 8.-9. ročníka v kategórii strojárstvo

- max 1 žiaka 8.-9. ročníka v kategórii elektrotechnika

- max 1 žiaka 8.-9. ročníka v kategórii informatika

Dokumenty na stiahnutie