Ochrana osobných údajov

OZNÁMENIE : 

"Žiadosti o zamestananie, ktoré nebudú spĺňať všetky náležitosti o "súhlase so spracovaním osobných údajov" nebudú evidované v databáze uchádzačov o zamestnanie a budú vrátane ich príloh skartované"

vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov nájdete v dokumentoch na stiahnutie

ZO VŠETKÝCH AKCIÍ UVEREJŇUJEME                      VIDEÁ, FOTOGRAFIE A VÝSLEDKOVÉ LISTINY

Dokumenty na stiahnutie