Regionálne centrum mládeže

Budúcnosť rozvoja mladých ľudí v Trenčianskom kraji závisí od toho, aké podmienky pre ich rozvoj a spoluprácu vytvoríme. Tento proces vyžaduje spoluprácu všetkých subjektov pôsobiacich v tejto oblasti a otvorenú, jednoduchú a flexibilnú koordináciu  jednotlivých krokov. 

Trenčiansky kraj bol vždy špecifický a na prvom mieste v rozvoji participácie a mládežníckej politiky na rôznych úrovniach od žiackych školských rád až po mládežnícke parlamenty.

Od roku 2004 TSK poveril Krajské centrum voľného času prostredníctvom Regionálneho centra mládeže plnením nasledovných úloh:

  • Garantovanie smerovania štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Trenčianskom kraji, iniciovanie jej plnenia vo všetkých oblastiach v subjektoch, ktoré sa zapodievajú mládežou sekundárne
  • Fungovanie KCVČ (Regionálneho centra mládeže) ako medzičlánku medzi TSK a ostatnými subjektami, ktoré plnia koncepciu štátnej politiky
  • Participácia pri formovaní regionálnej politiky TSK vo vzťahu k deťom a mládeži
  • Poskytovanie informačnej, metodickej a odbornej pomoci v oblasti práce s deťmi a mládežou vo voľnom čase
  • Vytváranie informačnej databázy o centrách voľného času a ďalších subjektoch zaoberajúcich sa neformálnym vzdelávaním mládeže
  • Mapovanie potrieb mladých ľudí v Trenčianskom kraji
  • Koordinácia a realizácia činností v oblasti projektov mládeže a športu so štátnymi orgánmi, TSK, mestami, obcami a občianskymi združeniami
  • Poskytovanie informácií, metodickej pomoci pri tvorbe a manažmente  projektov v oblasti detí a mládeže v pôsobnosti TSK
  • Plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v Medzinárodnej sieti mládeže

Video o práci s mládežou v Trenčianskom kraji si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=UJ-dC9UzZes


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2
3
4 5 6 7
8
9
10
11

od 11.4.2024 do 11.4.2024

od 11.4.2024 do 11.4.2024

od 11.4.2024 do 11.4.2024

12 13 14
15 16 17 18
19
20 21
22 23 24
25
26
27 28
29
30