Stavebná súťaž

logo sos stavebna trencinSOŠ stavebná E. Belluša v Trenčíne organizuje pre žiakov základných škôl 7.8. a 9. ročníka súťaž v praktických zručnostiach ako prípravu na štúdium na strednej odbornej škole a tým aj oboznámenie sa s budúcim povolaním.

V septembri nového školského roka 2015/2016, konkrétne dňa 29.09.2015 sa uskutoční na Strednej odbornej škole stavebnej E. Belluša v Trenčíne praktická súťaž pre chlapcov aj dievčatá v štyroch kategóriách. Cieľovou skupinou sú hlavne žiaci 9. ročníkov ale rátame aj so žiakmi 7. a 8. ročníkov.

Kategórie:

A/ práca s drevom

B/ práca s kovom

C/ maliarske práce

D/ murárske práce

 

Žiaci budú pracovať s ručným náradím a budú vykonávať jednoduché pracovné činnosti pod dozorom a vedením majstrov odbornej prípravy strednej odbornej školy. Každá ZŠ môže poslať dvoch žiakov do každej kategórie.

A/ práca s drevom – jednoduchý výrobok z dreva /krmítko/
Žiaci budú mať pripravený materiál podľa predlohy a výkresovej dokumentácie. Ich úlohou bude materiál narezať, opracovať a spojiť klincovaním.
Použité náradie: ručná pílka na drevo, pilník, rašpľa, brúsny papier, kladivko.

B/ práca s kovom – výrobok z pozinkovaného plechu /lopatka, krabička/

Materiál bude pripravený na požadovanú veľkosť. Úlohou bude narysovať výrobok podľa výkresu, vystrihnúť, ohnúť na ohýbačke a upraviť podľa rozmerov a predlohy.
Použité náradie: ručné nožnice na plech, ručná ohýbačka plechu, kladivko, pilník.

C/ murárske práce – ukladanie dlažby do pripravenej šablóny /cca 1m2/

Úlohou súťažiacich bude uložiť a vyrovnať piesok v šablóne, uložiť dlažbu podľa predlohy, rezať dlažbu na ručnej rezačke.
Použité náradie: gumové kladivo, murárska lyžica, zrovnávacia lata, vodováha, ručná rezačka dlažby.

D/ maliarske práce – šablónovacia technika – maľovanie na sadrokartónovú dosku podľa šablón v štyroch základných farbách
Úlohou súťažiacich bude označiť si pracovný priestor, orámovať a do rámu namaľovať obraz podľa predlohy.
Použité náradie: tónovacie štetce, ceruzka, pravítko.

 

Organizátor zabezpečí pre žiakov a pedagogický dozor pitný režim, obed a hodnotné ceny.

Spojíme prácu so zábavou, príjemné s užitočným!
Veľmi sa tešíme na Vašich žiakov !

Prihláste svojich žiakov a pedagogický dozor /v oboch prípadoch menovite/ telefonicky alebo mailom na:
0905/201030 alebo renata.bielikova@kcvc.sk do 18.09.2015

 

Pozvánky zašle organizátor včas mailovou poštou na školu.


Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria