O nás

  1. Krajské centrum voľného času je rozpočtová organizácia.
  2. Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ.
  3. Sídlo Krajského centra voľného času je Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.
  4. Krajské centrum voľného času je špecializované školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Krajské centrum voľného času vykonáva tieto činnosti:

                                                                                  

a) hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu zriaďovateľom, ktorý garantuje a kontroluje jeho činnosť;

b) môže vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa odo dňa svojho zriadenia;

c) usmerňuje rozvoj záujmov detí a mládeže, vytvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností;

d) metodicky usmerňuje výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť mládeže;

e) organizuje a zabezpečuje postupové súťaže – športové, vedomostné a záujmovo-umelecké na úrovni Trenčianskeho kraja;

f)  spolupracuje s organizáciami, ktoré zabezpečujú telesnú kultúru detí a mládeže;

g) podieľa sa na starostlivosti o talentovanú mládež;

h) aktívne sa podieľa na podpore technických zručností žiakov ZŠ;

i)   garantovanie smerovania štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Trenčianskom kraji, iniciovanie jej plnenia vo všetkých oblastiach v subjektoch, ktoré priamo pracujú s mládežou a v subjektoch, ktoré sa zapodievajú mládežou sekundárne;

j)   fungovanie ako medzičlánok medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a ostatnými subjektami, ktoré plnia koncepciu štátnej politiky vo vybraných organizáciách a zariadeniach;

k) participácia pri formovaní regionálnej politiky Trenčianskeho samosprávneho kraja vo vzťahu k deťom a mládeži;

l)   poskytovanie informačnej, metodickej a odbornej pomoci v oblasti práce s deťmi a mládežou vo voľnom času;

m)   vytváranie informačnej databázy o centrách voľného času a ďalších subjektoch zaoberajúcich sa neformálnym vzdelávaním mládeže;

n) mapovanie potrieb mladých ľudí v Trenčianskom kraji v oblasti trávenia voľného času;

o) koordinovanie a realizácia činností v oblasti projektov mládeže a športu so štátnymi orgánmi, Trenčianskym samosprávnym krajom, obcami a občianskymi združeniami;

p) integrácia interkulturálneho učenia, výchova k ľudským právam;

q) sprostredkovanie a organizácia medzinárodných mládežníckych aktivít a školení mládežníckych pracovníkov v multikulturálnom kontexte;

r)  podpora aktívnej participácie mladých ľudí na príprave a realizácii aktivít;

s)  plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zriaďovateľ.


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30