KK Slovenský jazyk a literatúra kat. A, B

Termín: 1.2.2024 - 1.2.2024

Miesto konania

Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto n/V

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne