KK Anglický jazyk kat. 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D

Termín: 14.2.2024 - 14.2.2024

Miesto konania

Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne