Olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských práv (OĽP) stredoškolskej mládeže je postupová súťaž, realizuje sa formou testov a prezentovania esejí na vybrané témy. Usporadúva sa v troch súťažných kolách - školské, krajské a celoštátne. Olympiáda ľudských práv má za cieľ posiľňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.

Organizačný poriadok a pokyny nájdete tu.

Viac informácií nájdete aj na www.olp.sk.

Predseda krajskej komisie:

Mgr. Zuzana Bachyncová, PhD.
Gymnázium V.B.Nedožerského
Matice Slovenskej č. 16
971 29 Prievidza
tel.: 046/54 23 367

email: tn@otp.sk


Dokumenty na stiahnutie