Technická súťaž žiakov ZŠ

Termín: 23.1.2023 - 23.1.2023

Miesto konania

SOŠ Pod Sokolicami, Trenčín

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne