Projekt "With the eye of youth"

WITH THE EYE OF YOUTH – medzinárodný projekt mládežníckej výmeny, ktorý sa bude realizovať v meste BYTOM v Poľsku od 26.7. – 4.8.2021 za účasti mladých v odporúčanom veku 18 – 26 rokov (možné zmeny) zo 4 krajín. 8 dňová mládežnícka výmena bude zameraná na gamifikáciu, grafickú facilitáciu, prípravu hier a herných prvkov do rôznych aktivít mladých ľudí, čo si účastníci vyskúšajú priamo na projekte. Projektovým jazykom bude angličtina, ale nakoľko sú zapojené slovanské krajiny, nie je problém využiť aj materinský jazyk. Viac informácií nájdete v prílohe

Dokumenty na stiahnutie