Projekt "Kedysi a dnes"

Projekt Kedysi a dnes bol zameraný na deti z detských domovov a rodín z okolia a ich jazykom spracovanie historických udalostí z oblasti do krátkeho filmu, ktorý odráža dopady rozhodnutí vlád na bežnú populáciu a ich každodenný život v oblasti. Počas 13 dní sme vytvorili sami scénár na základe zisťovania príbehov od obyčajných ľudí a ich spomienok na život a rôzne udalosti, ktoré mali vplyv na mladých ľudí žijúcich v pohraničí Slovenskej a Českej republiky. Ako sa žilo mladým ľuďom v tejto oblasti kedysi? Ako sa im žije v geograficky vylúčených oblastiach dnes? Kam chodili a ako do školy, aké mali záľuby, lásky a príbehy? Táto mládežnícka výmena vznikla ako myšlienka mladých ľudí z detských domovov z Trenčína a Strážnice na jednom z workshopov, ktorý sme spolu robili. Okrem digitálnych kompetencií sa naučili rozvíjať aj sociálne a občianske kompetencie, nakoľko projekt vyžadoval silnú interakciu s komunitou a ďalšie informácie o rozhodnutiach vlády. Účastníci sa radšej venovali obdobiu pred 1. svetovou vojnou, počas, po nej a porovnávali v poslednej časti život mladých ľudí kedysi a dnes. V časti dnes sa sústredili na možnosti, ktoré mladí ľudia majú a ako ich využívajú z pozitívnej ale aj z negatívnej stránky. Venovali sme sa aj porozumeniu, ako vplýva samospráva, a rozhodnutia na národnej úrovni na život obyčajných ľudí. Celkovo sa projektu zúčastnilo 30 účastníkov zo Slovenskej a Českej republiky z detských domovov, 4 lídri z oboch krajín, 1 zdravotná sestra. Projekt sa uskutočnil od 29.6.-11.7.2018 na Kykuli, časť obce Chocholná Velčice, ktorá sa nachádza asi 50 metrov od hraníc s Českou republikou.

Výstupy účastníkov  projektu:

časť 1 Život na kopaniciach

https://www.youtube.com/watch?v=w4wMWOLh-Mc

časť 2 Anička a Honzík a ich príbeh

https://www.youtube.com/watch?v=x_tLp3ylMcI&feature=youtu.be

časť 3 Svadba

https://www.youtube.com/watch?v=6enBRrpoa_E&feature=youtu.be

časť 4 kedysi a DNES

https://www.youtube.com/watch?v=YGp7r2XzLX8&feature=youtu.be

Kedysi a dnes

https://www.youtube.com/watch?v=turaKO3WTvA&feature=share

Média : 

https://www.youtube.com/watch?v=LJWlqrJDFCs&t=38s

Dokumenty na stiahnutie