Vyhodnotenie Matematickej olympiády a Olympiády v informatike

Termín: 5.5.2023 - 5.5.2023

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne