Technická súťaž žiakov ZŠ

Termín: 25.1.2024 - 25.1.2024

Miesto konania

SOŠ Pod Sokolicami, Trenčín

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne