Technická olympiáda žiakov ZŠ

Termín: 7.2.2023 - 7.2.2023

Miesto konania

SOŠ obchodu a služieb, Nové Mesto n/V

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne