RK Silový päťboj - PU, PB, DcA

Termín: 4.4.2023 - 4.4.2023

Miesto konania

Gymnázium 1.mája, Púchov

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne