Polytechnická súťaž žiakov ZŠ

Termín: 17.3.2023 - 17.3.2023

Miesto konania

SOŠ Stará Turá

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne