OR Silový päťboj - PD, PE, BnB

Termín: 28.3.2023 - 28.3.2023

Miesto konania

SOŠ T. Vansovej 32, Prievidza

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne