OK Anglický jazyk

Termín: 17.1.2024 - 17.1.2024

Miesto konania

Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto n/V; SOŠOaS, Trenčín; Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza; Gymnázium Dubnica n/V; Gymnázium Považská Bystrica; Gymnázium J. Jesenského, Bánovce n/B; Gymnázium Púchov; Gymnázium Partizánske; Gymnázium Myjava

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne