KK Matematická olympiáda kat. B, C

Termín: 4.4.2023 - 4.4.2023

Miesto konania

KCVČ Trenčín

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne