KK Matematická olympiáda kat. A

Termín: 16.1.2024 - 16.1.2024

Miesto konania

KCVČ Trenčín, SOŠ Pod Sokolicami

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne