KK Geografická olympiáda kat. A, B, Z

Termín: 19.3.2024 - 19.3.2024

Miesto konania

Gymnázium Dubnica n/V

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne