KK Dejepisná olympiáda kat. A, B

Termín: 3.4.2023 - 3.4.2023

Miesto konania

Gymnázium J. Jesenského, Bánovce n/B

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne