KK Chemická olympiáda kat. C

Termín: 18.5.2023 - 18.5.2023

Miesto konania

Spojená škola - SOŠ Nováky

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne