KK Chemická olympiáda kat. B

Termín: 13.4.2023 - 13.4.2023

Miesto konania

Spojená škola - SOŠ Nováky

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne