KK Chemická olympiáda kat. A

Termín: 24.1.2024 - 25.1.2024

Miesto konania

Spojená škola - SOŠ Nováky, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne