KK Biologická olympiáda kat. A

Termín: 20.3.2024 - 20.3.2024

Miesto konania

Trenčianska univerzita A. Dubčeka Trenčín

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne