PROJEKT "Pomôž prírode, pomôžeš sám sebe"

Projekt Pomôž prírode, pomôžeš sám sebe

Grantovú podporu Erasmus+  projektu  za podpory koordinátora práce s mládežou TSK získalo Občianske združenie (OZ) Silnejší slabším. Odborným garantom projektu je koordinátorka práce s mládežou TSK Ing. Silvia Štefániková.

Hlavnými partnermi v projekte sú TSK, KCVČ– RCM, Obec Chocholná – Velčice, Detský domov Myjava, Detský domov Strážnice, Uherský Ostroh.

Cieľom projektu bolo zvýšiť sebavedomie účastníkov, detí z detských domovov a rodín, ich kompetencie (nielen o živote v súlade s prírodou, ale aj naučiť ich životu, ktorí viedli naši predkovia) prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít zameraných na ochranu životného prostredia. Naši predkovia rešpektovali prírodu a starali sa aj o jej ochranu.  Práve preto sme si porovnávali skúsenosti o týchto témach medzi mladými ľuďmi zo SR a ČR. Oni sú tí, ktorí už mali skúsenosti s prácou dobrovoľníka v združeniach alebo skupinách. Títo mladí ľudia mali problém dokončiť stredné vzdelanie alebo povinnú školskú dochádzku. Informovali sme ich o dobrovoľníckych akciách, ktoré boli pre nich prospešné a nasmerovali ich k budúcej práci, povolaniu, ale aj vyplneniu voľného času, sebarealizácii a sebapoznávaniu. Počas realizácie výmeny   si vytvorili vlastné dobrovoľnícke činnosti.

Prostredníctvom neformálneho vzdelávania sme túto skupinu mládeže učili k lepšiemu presadeniu sa svojich záujmov, ale aj naladiť sa a poznať potreby komunity. Ako dôležité sme vnímali to,  aby získali pocit niečoho, čo sami ovládajú. Čo bolo prospešné pre spoločnosť alebo jednotlivca.  Zároveň sme ich posúvali pri objavovaní nových zručností a podporovali proces sebapoznávania.  Pri realizácii dobrovoľníckych aktivít si uvedomovali svoje zručnosti, schopnosti a vedomosti,    ale aj svoje sny a túžby. Projektu sa zúčastnilo 40 účastníkov, 7 lídrov a zdravotný dozor.

Pri realizácii projektu sme dosiahli:

- Zmenu vnímania dobrovoľníctva u účastníkov

- Zmenu vnímania dobrovoľníctva v komunite, ktorá ho začala brať ako prínos

- Rozvoj kompetencií – softskills u účastníkov a prispeli k zvýšeniu ich pripravenosti  na trh práce

- Prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít prispieť k ochrane životného prostredia v chránenej 

  krajinnej oblasti Bielych Karpát

- Prispieť k informovanosti návštevníkov o oblasti – flóre a faune, spôsobe ich ochrany

Výstupom projektu bola aj brožúrka a výsledné video, ktorým chceli účastníci poukázať na problematiku dôležitosti ochrany životného prostredia. Video nájdete na https://www.youtube.com/watch?v=Jo2OMcikLtM.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30