Projekt "AKTIV"

V septembri 2017 sa začala česko-slovenská spolupráca so zámerom vytvoriť udržateľný systém podpory práce s mládežou na území Trenčianskeho a Zlínskeho kraja. Organizátor projektu YouthWatch spolu s partnermi - Prázdninovou školou Lipnice, Regionálnym centrom mládeže Trenčín a s Atmosférou pripravili projekt AKTIV. AKTIV nadväzuje na predchádzajúce skúsenosti z práce s mládežou, pracovníkmi s mládežou a na spoluprácu so samosprávami, ktorej predstavitelia sú dôležitými aktérmi pri nastavovaní systému práce s mládežou na miestnej úrovni. Projekt reaguje na potrebu zapojenia mladých ľudí do života v meste/obci už v mladšom veku vo forme dobrovoľníctva, na nedostatočné prepojenie medzi organizáciami pracujúcimi s mládežou a inštitúciami a zodpovednými za mládežnícku politiku najmä na úrovni miest a obcí.

Mladým ľuďom projekt pomôže odhaliť ich potenciál a využiť nadobudnuté skúsenosti pri výbere povolania. Prostredníctvom realizácie svojho vlastného malého projektu budú mať reálnu skúsenosť s aktívnym ovplyvňovaním svojho okolia. Pracovníci s mládežou sa naučia hľadať nové prístupy v práci s mladými ľuďmi vo svojom okolí, vrátane práce s motiváciou mladých ľudí, vymenia si skúsenosti a osvedčené fungujúce postupy v tejto oblasti v oboch krajoch. Zároveň budú mať možnosť spolupracovať s inštitúciami zodpovednými za mládežnícku politiku a pozitívne ovplyvňovať jej smerovanie.

Hlavnými výstupmi projektu AKTIV sú:

● metodika pre pracovníkov s mládežou

● dôkazy o dopadoch vzdelávacích aktivít na rozvoj mládeže,

● príručka pre samosprávy s postupmi a návodmi na rozvoj práce s mládežou,

● 32 preškolených pracovníkov s mládežou

● 120 mladých ľudí schopných aktívne prispieť k životu v komunite.

Projekt je realizovaný na území Trenčianskeho a Zlínskeho kraja. Záštitu nad týmto projektom prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška. Projekt finančne podporil program Európskej komisie Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac November 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30