Zamestnanci KCVČ

Meno a priezvisko / funkcia Telefón E-mail
PaedDr. Renáta Bieliková 905 201 030 renata.bielikova@kcvc.sk
Riaditeľka 032/74 42 444
Ing. Slávka Čameková 032/744 60 48 slavka.camekova@kcvc.sk
Metodik - vedomostné a záujmovo-umelecké súťaže
 
Mgr. Miriam Olešáková 032/744 60 48 miriam.olesakova@kcvc.sk
Vedúca úseku súťaží a Regionálneho centra mládeže
 
Ing. Zuzana Blíziková 032/744 60 49 zuzana.blizikova@kcvc.sk
Ekonóm - personalista - mzdový účtovník
     
Ing. Katarína Bučková 032/744 60 49 katarina.buckova@kcvc.sk
Všeobecný účtovník
     
Žaneta Gavendová 032/744 60 49 zaneta.gavendova@kcvc.sk
Metodik - vedomostné a záujmovo-umelecké súťaže
 
Ing. Silvia Štefániková 032/744 60 49 silvia.stefanikova@tsk.sk
903 239 432
Regionálne centrum mládeže - koordinátor práce s mládežou TSK
 
Stanislava Magulová 032/744 60 48 stanislava.magulova@kcvc.sk
Administratívny zamestnanec
 
Mgr. Mária Petríková 032/744 60 48 maria.petrikova@kcvc.sk
Asistent koordinátora práce s mládežou