Prístup k informáciám na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o slobode informácií) v platnom znení má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

 

Krajské centrum voľného času v Trenčíne v súlade s citovaným zákonom poskytuje informácie, ktoré má k dispozícií dvoma spôsobmi:

  • zverejnením (žiadosť o zverejnenie informácie)
  • sprístupnením na základe žiadosti.

Postup pri uplatňovaní zákona o slobode informácií upravuje Pokyn štatutára.

Kde môžete žiadať o informácie?

Krajské centrum voľného času v Trenčíne
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín

Osobne v pracovných dňoch v čase 8.00 – 15.00 hod.

E-mail: info@kcvc.sk, do predmetu uveďte „Ziadost o spristupnenie informacii“


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac June 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30