KK Stredoškolská odborná činnosť

Termín: 31.3.2023 - 31.3.2023

Miesto konania

SOŠ Stará Turá

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne