KK Slovenský jazyk a literatúra kat. A, B

Termín: 10.2.2023 - 10.2.2023

Miesto konania

Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto n/V

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne