KK Geografická olympiáda kat. A, B, CD, Z

Termín: 24.3.2023 - 24.3.2023

Miesto konania

Gymnázium Dubnica n/V

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne