KK Chemická olympiáda kat. A

Termín: 25.1.2023 - 26.1.2023

Miesto konania

Spojená škola - SOŠ Nováky, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne