KK Biologická olympiáda kat. A, B

Termín: 22.3.2023 - 23.3.2023

Miesto konania

Trenčianska univerzita A. Dubčeka Trenčín

Organizátor

Krajské centrum voľného času v Trenčíne