Pozvánka na Olympiádu v nemeckom jazyku

Termín: 11.2.2015, 8:30

Pozvánka na krajské kolo súťaže Olympiáda v nemeckom jazyku, ktoré sa uskutoční dňa 11. februára 2015

Miesto konania

Gymnázium V.B. Nedožerského, Ul. Matice slovenskej č. 16, Prievidza

Dokumenty na stiahnutie