Pozvánka na krajské kolo ZENIT v elektronike 2014/2015

Termín: 04.12.2014

V zmysle organizačných pokynov pre ZENIT v elektronike a kalendára vedomostných súťaží Vás pozývame na krajské kolo tejto súťaže.

Miesto konania

SOŠ Stará Turá na ul. Športovej č.675

Dokumenty na stiahnutie