Pozvánka na Fyzikálnu olympiádu kategórie A

Termín: 04.2.2015

P O Z V Á N K A

               

            Krajské centrum voľného času v Trenčíne a  Krajská  komisia  Fyzikálnej olympiády pozývajú žiakov Vašej školy:

                             

na krajské kolo súťaže Fyzikálna olympiáda kat. A

Miesto konania

Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami č. 14 – II. poschodie vľavo, Trenčín

Dokumenty na stiahnutie